ποίημα για σένα: 228 ~ ο Ιωάννης Καρασούτσας για τον Βερανζέρο

ποίημα για σένα

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

228 ~ ο Ιωάννης Καρασούτσας για τον Βερανζέρο

Ioannis Karassoutsas for Pierre-Jean de Béranger


Εις τον θάνατον του φιλέλληνος ποιητού Βερανζέρου

Μούσαι, πενθήσατε, και Έρως'
υποκριταί Ιησουίται,
και σεις, ω τύραννοι, χαρήτε'
απέθανε ο Βερανζέρος!

Εσίγησεν η λύρα ήτις
τους δυστυχείς επαρηγόρει.
Θεόν του ο πτωχός τεχνίτης
εφέστιον τον εθεώρει.

Του Διογένους την πενίαν
κ' εν της Λιζέττας απλούν ρόδον
επρόκριν' από την ανίαν
των χρυσοφόρων ανδραπόδων.

Μούσαι, πενθήσατε, και Έρως.

Τους αδυνάτους εξεδίκει
η μούσα του και την μεγάλην
ύβριν καθήρει, θεία δίκη
των όσοι δεν φοβούνται άλλην!

Εις της πολιτικής τα έλη,
καθώς ο Πύθιος Απόλλων,
διεύθυνε θανάτου βέλη
προς παν θηρίον ιοβόλον'

Μούσαι, πενθήσατε, και Έρως.

Εις την αυτήν συνήλθον χείρα
(τέχνης καλλίστευμα εξόχου!)
του Ανακρέοντος η λύρα,
οι οϊστοί του Αρχιλόχου.

Στο φέρετρον του ποιητού σας
άφετε, Γάλλοι, ν' αποθέσω
στέμμα αγνόν, από τας μούσας
δρεφθέν εν Κιθαιρώνι μέσω.

Μούσαι, πενθήσατε, και Έρως.

Εις των μαρτύρων μας τους τάφους
αυτά εβλάστησαν τα ία'
μ' αυτά τους θείους της κροτάφους
εστόλιζ' η Ελευθερία.

Εις την θεάν αυτός, ως άλλοι
δεν έψαλε παλινωδίαν'
εις αυτής έταξε τα κάλλη
ιππότου πίστην και λατρείαν!

Μούσαι, πενθήσατε, και Έρως.

Ήτο φιλέλλην, καθώς είναι
πάσ' αληθώς ψυχή μεγάλη.
Πατρίς του ήσαν αι Αθήναι'
η λύρα του το είχε ψάλει.

Ότε την γην μας εις Ταρτάρων
εικόνα έτρεπεν ο Άρης
κ' εις Κωκυτόν ψυχών βαρβάρων
την θάλασσάν μας ο Κανάρης

Μούσαι, πενθήσατε, και Έρως.

Των δυνατών της γης εισέτι
τας δισταζούσας βλέπων χείρας,
εντός της πλάστιγγος προσθέτει
το βάρος της χρυσής του λύρας.

Πνέουσαι όθεν μυροφόροι
μας έρχονται πνοαί ζεφύρου,
θεία μολπή εσυνηγόρει
υπέρ των τέκνων του Ομήρου.

Μούσαι, πενθήσατε και Έρως'
υποκριταί Ιησουίται,
και σεις, ω τύραννοι, χαρήτε'
απέθανεν ο Βερανζέρος!

Δι' αυτό άσβεστος η φήμη
θα μένη εις τον πάντα χρόνον
και ιερά αυτού η μνήμη
μέχρις εσχάτων μας εκγόνων,

εφ' όσον πάλλει εις τα νέφη
ο Φοίβος την πυρφόρον δάδα,
και των Ωρών επαναστρέφει
ο πους εις την κλεινήν Ελλάδα!


από την Βασική Βιβλιοθήκη, τόμος 12: "Ποιηταί του ΙΘ' αιώνα"
εκδ. Αετός, 1954


ακόμα:
- o Ιωάννης Καρασούτσας στο χωρίς άλλη αναβολή
.

Ετικέτες

19.7.13

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

<< Home